top of page
Catrin Finch & Aoife Ní Bhriain Other Voices Cardigan2022_JennieCaldwell44.jpg

/

CATRIN FINCH A AOIFE NÍ BHRIAIN

Mae Aoife Ní Bhriain, sy’n hanu o Ddulyn, yn un o feiolinyddion mwyaf amryddawn a dawnus ei chenhedlaeth, yn gerddor disglair sy’n feistrolgar ym maes cerddoriaeth glasurol a cherddoriaeth ei threftadaeth draddodiadol Wyddelig. Ar draws Môr Iwerddon, ar arfordir gorllewinol Cymru, mae’r delynores Catrin Finch hefyd wedi adeiladu gyrfa glasurol drawiadol ac wedi mentro i dir cerddorol newydd, yn fwyaf nodedig trwy ei chydweithrediadau gwobrwyedig gyda Seckou Keita a Cimarron.


Gyda’i gilydd, mae Aoife a Catrin yn ffurfio deuawd feistrolgar aruthrol, sy’n awyddus i archwilio byd cerddorol o bosibiliadau, her a darganfyddiad creadigol, wedi’u hysbrydoli gan lu o ddylanwadau ac wedi’u cysylltu gan ddiwylliannau eu gwledydd genedigol. Denodd eu perfformiadau cyhoeddus cyntaf yn Lleisiau Eraill Aberteifi ym mis Tachwedd 2022 ganmoliaeth frwd gan y gynulleidfa. Cyn recordio eu halbwm cyntaf, maen nhw nawr yn cychwyn ar ychydig o gyngherddau arbennig sy’n rhoi rhagolwg o'u deunydd newydd rhyfeddol a gwreiddiol.

CYNHYRCHIAD Y MWLDAN

bottom of page